De FBO is de werkgeversorganisatie in het Nederlandse betaald voetbal. De FBO ondersteunt en behartigte de belangen van de clubs op sociaal-economisch, HR en juridisch gebied. Hierbij kent de FBO drie kerntaken: belangenbehartiging, advisering en informatievoorziening. In dit verband begeleidt de FBO clubs onder andere in arbitrage- en tuchtzaken bij de KNVB, FIFA en/of het CAS en draagt zij zorg voor ondersteuning bij de totstandkoming van uiteenlopende contracten, zoals bijvoorbeeld spelers-, transfer- en sponsorcontracten. Daarnaast vertegenwoordigt de FBO de clubs bij de totstandkoming van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor contractspelers en trainer/coaches. Tevens verzorgt de FBO juridische ondersteuning van andere (overkoepelende) organisaties in het betaald voetbal, te weten: de Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV).

 

Activiteiten

Iedere club betaalt jaarlijks een door de ledenvergadering van de FBO vastgestelde contributie. Op basis van deze contributie kunnen clubs onbeperkt gebruik maken van de dienstverlening van de FBO. Clubs kunnen bij de FBO terecht voor allerhande juridische en HR gerelateerde vraagstukken, zoals bijvoorbeeld:

 

  • het opstellen en/of controleren van (spelers)arbeids-, transfer- of spelersmakelaarsovereenkomsten;
  • het opstellen en/of controleren van sponsor- of suppliercontracten;
  • het begeleiden van en optreden als raadsman van clubs bij arbeidsgeschillen, contractuele geschillen, inbreuken op het gebied van het intellectuele eigendom, geschillen aangaande solidariteitsbijdrage of opleidingsvergoeding en (nationale en internationale) arbitrage- en tuchtzaken bij de KNVB, FIFA of het CAS (Court of Arbitration for Sport);
  • het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor niet-EU spelers;
  • het aanbieden van branchegerelateerde producten en diensten met collectief voordeel zoals de digitale RI&E, de arbocatalogus, verzekeringen, workshops en dergelijke;
  • de advisering en bemiddeling bij stages, werving en selectie, langdurig ziekte, oproepkrachten, arbeidsvoorwaarden en andere personeelgerelateerde vraagstukken;
  • De advisering op het gebied van de binnen de branche geldende wet- en (KNVB of FIFA) regelgeving;
  • het opmaken van functiebeschrijvingen, personeelsgidsen, modelbrieven, en dergelijke.

 

Daarnaast kunnen de leden van de FBO gebruik maken van talloze door de FBO geredigeerde standaardmodellen en brochures en vinden er meerdere malen per jaar bijeenkomsten en overleggen plaats over actuele voetbalgerelateerde onderwerpen.

 

Organisatie

De FBO is een vereniging met een raad van toezicht en een statutair directeur-bestuurder. De FBO heeft thans in totaal zes medewerkers in dienst. Naast de directeur-bestuurder bestaat de FBO uit drie juristen, een HR adviseur en een Office Manager.

 

De FBO is een onafhankelijke organisatie die niet gelieerd is aan andere entiteiten. De leden van de FBO hebben in de ledenvergadering allen één gelijke stem. De FBO komt enkel op voor de belangen van de clubs en werkt in die hoedanigheid nauw samen met de CED en ECV. De statuten en reglementen van de FBO zijn te vinden elders op deze website.