Wannet Sports Insurance

Wannet Sports Insurance

WANNET SPORTS INSURANCE adviseert als partner van de FBO de clubs proactief op het gebied van de gewone bedrijfsverzekeringen en de bijzondere verzekeringen die speciaal voor Betaald Voetbal Organisaties van toepassing zijn.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Met de Transferwaarde-verzekering kunt u de transferwaarde en/of investeringswaarde van uw spelers op een juiste wijze verzekeren.

 

  • Met de Contractwaarde-verzekering heeft u een perfect product om spelerscontracten te verzekeren in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw speler(s).

 

  • Een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor trainers en/of managers.

 

  • Een Succes-verzekering waarmee bijvoorbeeld de winstpremies of bonussen verzekerd kunnen worden bij het winnen van een kampioenschap of het behalen van een promotie.

 

  • Een FBO-Mantel Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het managementteam, directie- en bestuursleden van uw club.

 

  • Een FBO-Mantel Aansprakelijkheidsverzekering voor uw gehele club.

 

  • Een collectieve ongevallenverzekering voor uw gewone personeel en alle vrijwilligers.

 


Mocht u vragen hebben of een afspraak wensen, u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande telefoonnummers of per e-mail:
info@wannet.eu.

 

Wannet Sports Insurance B.V.

P.O. Box 220, 6920 AE, Duiven – NL

Office address: Impact 17E, Duiven – NL

Tel. +31 26 3704141, Fax +31 316 285899

 

Wannet Sports Insurance B.V.

P.O. Box 77, 8440 AB, Heerenveen – NL

Office address: Van Maasdijkstraat 4, Heerenveen

Tel. +31 513 624195, Fax +31 513 628429

 

Wannet Sports Insurance GmbH

Springemarkt 1, 45894 Gelsenkirchen, Germany

Tel. +49 209 3613724, Fax +49 209 3613725

 

WWW.WANNET.EU